خانه نمونه کارها شبکه امنیت English

طراحی وب سایت دو زبانه خدمات بین المللی


نویسنده مطلب: مدیر عالی


تاریخ نوشته شدن مطلب: 1399/11/28


دسته بندی مطلب: نمونه کارهاآدرس وب سایت: "اینجا کلیک کنید"وب سایت دو زبانه ارائه خدمات بین المللی به هم میهنان عزیزمان در کشور آلمان یکی از نمونه کارای محمدرضا ناخدا است که توسط این وب سایت کاربران میتوانن درخواست خدمات از قبیل گاز، برق، کردیت کارت و بیمه به مدیر وب سایت ارسال کنند بعد از بررسی درخواست توسط مدیر با آنها تماس گرفته می شود.